The Alpha Group

עדכונים

announcement-pic 30.04.2012

מבחני ה-PST קרבים!  תרגלו מבחן ראשון במחיר מוזל. לפרטים נוספים  >>

 

 

announcement-pic 27.11.2012

7 הצעות ממקינזי ו-BCG ללקוחות אלפא מתחילת השנה. ברכות!!

השותפים שלנו

מהו פרויקט יעוץ אסטרטגי

פרויקט ייעוץ הוא תהליך של עבודה משותפת עם לקוח במשך שבועות- חודשים. הפרויקט נוצר כמענה לצורך אסטרטגי או תפעולי בעל השלכות מרחיקות לכת של הלקוח המצריך חוות דעת חיצונית של מומחה בתחום.

פרויקט יכול לבוא בצורת תכנון אסטרטגי ארוך טווח (למשל תכנית עשור אסטרטגית למוצרים), חיסכון בעלויות, מיזוג או רכישה של חברה אחרת וההשלכות לכך (האם המהלך משתלם וכיצד לנהל אותו באם כן), ארגון מחדש של ארגון וכן הלאה.

היועץ מקנה ללקוח מידע, insights ופרספקטיבה גלובאלית למהלך שבו הוא מתלבט.

 

שלבי העבודה 

פרויקט ייעוץ הוא תהליך של עבודה משותפת עם לקוח במשך שבועות- חודשים. הפרויקט נוצר כמענה לצורך אסטרטגי או תפעולי בעל השלכות מרחיקות לכת של הלקוח המצריך חוות דעת חיצונית של מומחה בתחום.

פרויקט יכול לבוא בצורת תכנון אסטרטגי ארוך טווח (למשל תכנית עשור אסטרטגית למוצרים), חיסכון בעלויות, מיזוג או רכישה של חברה אחרת וההשלכות לכך (האם המהלך משתלם וכיצד לנהל אותו באם כן), ארגון מחדש של ארגון וכן הלאה.

היועץ מקנה ללקוח מידע, insights ופרספקטיבה גלובאלית למהלך שבו הוא מתלבט.

consulting_project_phases

הגדרת הבעיה

אחד השלבים הקריטיים בפרוייקט יעוץ הוא הגדרת הבעיה. הגדרה שגויה בתחילת הפרוייקט עלולה להביא לחודשים של עבודה לשווא. הנושא שלשמו הובא היועץ לחברה מתחיל כמובן מהלקוח, אולם מהר מאד יכול יועץ טוב לזהות סיבות נוספות לסימפטומים אותו חווה הלקוח, ולהרחיב או לשנות את הגדרת הבעיה. חשוב מאד להגדיר את תכולת הפרוייקט, השאלות העיקריות, שיטת העבודה, ואת התוצרים של הפרוייקט.

היפותזה

כבר בימים הראשונים של הפרוייקט ינסו היועצים לגבש היפותזה עבור השאלות העיקריות. מההיפותזה הם יגזרו את הנחות היסוד עליהן היא נשענת, יפתחו אותן לשאלות מפתח, ומשם לאנליזה הנדרשת, ולבסוף לתכנית עבודה. למעשה, כל עבודה שתעשה משלב זה ואילך תנסה לענות על שאלת מפתח אחת או יותר, אשר יעזרו לאשר או להפריך את ההיפותזה. זהו שלב מאתגר במיוחד, מפני שהיועצים נדרשים "לפתור" את הבעיה לפני שלמדו אתה לעומק, אולם הסוד איננו בהיות ההיפותזה "נכונה" או לא, חשיבותה בהגדרת "הדרך" להגעה לתשובה הנכונה. הגישה טוענת כי כל עוד הדרך תהיה נכונה, יגיעו היועצים לתשובה הנכונה עבור הלקוח. האם ההיפותזה הראשונית היתה נכונה או לא, בסיום הפרוייקט, כמעט איננה רלוונטית.

איסוף מידע ו- Research

בתחילת הפרויקט, יוקדש רוב הזמן להיכרות עם הלקוח וצוות ההנהלה הבכירה. ייערכו ראיונות מקיפים עם צוות ההנהלה, כדי להבין ולמפות את הבעיות והאתגרים העומדים בפניו. במקביל תיערך עבודת מחקר מעמיקה על התעשייה הספציפית בה עוסקים, המגמות בשוק זה, פרויקטים קודמים שנערכו בנושא עד כה, לשם הבנת התמונה הרחבה יותר יראיין הצוות יועצים שערכו פרויקטים דומים בארץ וחו"ל ונתקלו בבעיות דומות.

ניתוח נתונים

ניתוח הנתונים נערך באופן אנליטי, קרי הבעיה מחולקת למרכיבים עיקריים ואלה מחולקים למרכיבי משנה, תתי משנה. ליועץ טוב הבנה עמוקה של יחסי הגומלין בין הרמות השונות וההשפעה שלהן אחת על השנייה. לאחר הגדרת מרכיבי הבעיה, תחולק העבודה על פי תחומי אחריות בלעדיים לכל יועץ בצוות ויתוכנן לו"ז התקדמות.

הצגת הנתונים

איסוף הנתונים והניתוח שלהם ירוכז ויוצג להנהלה באופן עקבי. על הפרויקט מנצח על פי רוב שותף בכיר בעל ניסיון בסקטור, שותף זה יקדיש שעות רבות לישיבות עם הצוות ולהיכרות עם הלקוח. ישיבות נוספות תתקיימנה אצל הלקוח עלפי תחומי האחריות השונים וכן במשרד עם צוות היועצים הבלעדי לפרויקט. ניתוח הנתונים והצגתם בפני הלקוח יתקיימו על בסיס קבוע בישיבות הנהלה