The Alpha Group

השותפים שלנו

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר חברת אלפא גרופ. אלפא מציעה שירותיהם של בוגרי חברות ייעוץ אסטרטגי ובוגרי MBA בתוכניות המובילות בעולם בליווי שלך בתהליך המיון למשרות ייעוץ אסטרטגי משליחת קורות החיים, עובר דרך הכנה למבחנים האנליטיים ועד לראיון העבודה.

הסכמה לתנאי השימוש 

 1. השימוש באתר ובמערכת כפוף לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט ובשירותי האתר והמערכת. כמו-כן, תנאי השימוש מסדירים את היחסים המשפטיים בין החברה המנהלת את האתר לבין כל אדם העושה שימוש באתר.
 2. טרם שימוש באתר, במידע מכל סוג שקיים בו או במידע שניתן להשיגו באמצעותו, יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן גלישה בו או כל שימוש אחר בו או במערכת מעידים על הסכמה להם. כל המבצע פעולה כלשהי באתר ו/או עושה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שהוא שקיים באתר, ייחשב כמי שקרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים להם. כל אשר אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר זה ומתבקש לצאת ממנו.
 3. החברה רשאית לשנות או לעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים החדשים יחייבו מעת פרסומם באתר, אך כמובן מבלי לפגוע בזכויות אם נרכשו כדין לפני-כן.
 4. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לנקבה ולזכר כאחד.

הגדרות

 1. במסמך זה תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות הקבועה לצידו:
 2. החברה- ש.ד אלפא גרופ ישראל בע"מ, ח"פ 514591858.

האתר –               אתר האינטרנט המנוהל על-ידי החברה

המערכת –          קבוצת הכלים והפונקציות שהחברה מעמיד באתר לשימוש הלקוחות (להלן: "המערכת" או "המערכת המקוונת" או "החנות המקוונת").

משתמש –          כל גולש שנכנס לשרתיה של החברה.

לקוח –                משתמש אשר עושה שימוש, או אשר נרשם כדי לעשות שימוש, באחד או יותר מכלי המערכת שמספקת החברה.

המערכת המקוונת ותהליך ההרשמה והשימוש בה 

 1. המערכת באתר הינה למעשה חנות מקוונת שמציעה מבחני הכנה אנליטיים ללקוחות החברה, וכן שירותים ו/או מוצרים נוספים, שיש ויתווספו או יוסרו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כל האמור בתנאי שימוש אלו בכלל ובפרק זה לגבי השימוש במערכת המקוונת ואופן התשלום, יחול לפי השינויים המחוייבים, ביחס לכל מוצר ו/או שירות אחר שהחברה תציע באתר.
 2. רכישת המבחנים כוללת מספר צעדים:
  1. אישור תנאי השימוש באתר ובמערכת ובכלל זאת תנאי הרכישה בעמוד החנות המקוונת באתר, והזנת פרטי התקשרות עימך.
  2. הפנייה לאתר PAYPAL לצורך תשלום בהתאם לסוג המוצר הנבחר.
  3. בתוך 24 שעות מהשלמת הרכישה ישלח אליך מייל הכולל הנחיות לפתיחת שם משתמש והרשאה לכניסה למערכת המאפשרים לך גישה למבחנים שרכשת.
  4. קבלת שם משתמש והרשאה לכניסה למערכת: מבחני ההכנה האנליטיים פותחו על-ידי חברת אלפא כל הזכויות בהם, ובכלל זאת זכויות היוצרים בהם וכל זכות קניין רוחני אחרת הינן של החברה בלבד. על מנת להגן על מבחנים אלה, בחרנו בתוכנה ייעודית שתאפשר לכם לתרגל את הבחינה על מחשב אחד בלבד אליו בחרתם להוריד את התוכנה (לא תוכלו לפתוח את המבחנים על מחשבים אחרים). עם סיום התקנת התוכנה, תקבלו גישה למבחן למשך 30 יום מיום קבלת המבחן. כמו כן, לא ניתן להדפיס את המבחנים ולא ניתן להשתמש במחשב מסוג Apple MAC.

להלן ההנחיות כיצד לעשות זאת:

 • במייל שישלח לכתובת המייל שלך תופענה הנחיות, בשפה האנגלית, להורדה והתקנה של מערכת ההפעלה הייעודית לשם ביצוע המבחן.
 • בתום הליך ההורדה והתקנת המערכת יש להמשיך, בהתאם להנחיות המופיעות במייל, ולבצע אקטיבציה ורישום משתמש. ללא פעולה זו לא תוכל לבצע את המבחן.
 • במקביל לביצוע התקנת המערכת יישלח לכתובת המייל שלך מייל נוסף המכיל את קבצי המבחן.
  ללא הורדה והתקנה של מערכת ההפעלה וביצוע אקטיבציה של המשתמש, לא תוכל לפתוח ולבצע שימוש בקובץ המבחן.
 • עם סיום ההתקנה תקבל גישה למבחן למשך 30 יום מיום קבלת המבחן. עם תום 30 היום כאמור לא תתאפשר גישה נוספת לקבצי המבחנים.
 • במידה ואתה נתקל בקשיים במהלך התהליך אנא חזור אלינו במייל חוזר ונציג מטעם חברתנו ייצור עימך קשר בהקדם האפשרי. 

תרגול הבחינות:

 • הקלק פעמיים על קובץ המבחן, שנשלח לך במייל, אשר ייפתח לך על גבי המחשב לקובץ קריאה בלבד.
 • ביצוע המבחן אינו מוגבל בזמן.
 • כל המבחנים מכילים מספר אירועים (Cases) ומספר שאלות על כל אירוע.
 • תשובות לשאלות והסבר לשיטת הפתרון מופיעים בסוף כל מבחן.
 • לא ניתן להדפיס את המבחנים.
 • ניתן לפתוח את המבחנים רק  על גבי המחשב אליו הורדה התוכנה ולמשך 30 יום מקבלת המבחן.
 • במידה ותזדקק/י לתמיכה נוספת עם המבחנים, ניתן לתאם פגישות עם חבר מצוות הכותבים.

כאמור, חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יתבקש המשתמש למסור מידע אישי כשמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות עמו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו או פרטי כרטיס האשראי/חשבון הבנק שבאמצעותן הוא משלם ב PAYPAL. הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת, למעט פרטי כרטיס האשראי המוזנים ישירות לחברת PAYPAL ולא נשמרים במערכת. המשתמש אינו חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא יוכל המשתמש להשתמש בשירותים הניתנים. המשתמש מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.

 

התכנים באתר ובמערכת 

 1. התכנים המוצגים באתר ובכללם לגבי שוק הייעוץ האסטרטגי, וכן המבחנים שפותחו על-ידי החברה, מבוססים על ניסיון אנשי מפתח מובילים מעולם הייעוץ ועל סמך פרסומים של חברת הייעוץ הרלוונטית עצמה, כאשר המבחנים אמורים לדמות ככל הניתן את מבחני המיון של חברת הייעוץ נכון למועד בו מציעה החברה גישה אליהם, וכן ללמד תהליכים מחשבתיים שנראה כי חברת הייעוץ מבקשת לבחון, למיטב הבנתם וניסיונם של מומחי חברת אלפא. החברה ממליצה שלא לקבל כל משפט באתר כ"אורים ותומים", שכן תכלית האתר הינה הצגה ראשונית של עולם הייעוץ האסטרטגי לגולש, וכן באופן טבעי, אין החברה יכולה להבטיח התאמה מלאה בין מבחני הסימולציה אותם היא מחברת למבחנים כפי שחברת הייעוץ תציג בעתיד, ואין היא יכולה לערוב לכך כי חברת הייעוץ לא תשנה בכל זמן נתון את פורמט המבחן מטעמה. מומחי החברה עושים ויעשו כמיטב יכולתם לעקוב אחר כל התפתחות בתחום.

פרטיות 

 1. החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר ועושה מאמץ רב בכדי לשמור על המידע שנמסר לו על ידי המשתמש ופרטיותו תוך נקיטת אמצעים מהימנים לצורך כך. המידע שהמשתמש מסר או ימסור לחברה לצורך שימוש באתר או במערכת נמסר רק על-פי רצונו ובהסכמתו, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
 2. גישה למידע שמזין המשתמש למערכת באופן המזהה את המידע עם הלקוח ניתנת אך לחברה ואך לצורך הענקת השירות ללקוח. החברה תנקוט באמצעים סבירים לשמור על המידע הנשמר על-ידי המשתמש במערכת, ואולם אין היא יכולה להבטיח באופן מלא כי המערכת לא תינזק על-ידי גורמים שלישיים כפי המתרחש לעיתים ברשת האינטרנט אף לאחר נקיטת אמצעים סבירים.
 3. המידע יוחזק אצל החברה. החברה רשאית להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך הקשר עם הלקוח, לצורך שיפור והעשרת השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי החברה בעצמה. כמו כן, רשאית החברה לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח.
 4. בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על מנהגי המשתמש, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש למכור, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו ועוד. השימוש במידע זה ובמידע שמסר הלקוח ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו ולא יועבר לצדדים שלישיים אלא במסגרת נתונים סטטיסטיים שאין בהם כדי לזהות את הלקוח.
 5. החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים אלא אם תהיה מחוייבת לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר או במערכת. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מן המשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 6. החברה עשויה לפנות ללקוח בהודעות, בין בדואר רגיל ובין באמצעות שימוש בדואר אלקטרוני, אף אם הודעות אלה כוללות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק, ובלבד שהן מתייחסות לשירותים של החברה או לשירותים מסוג דומה. במידה שאין הלקוח מעוניין בכך, עליו להביע זאת בין אם בשלב הרישום למערכת במקום המתאים לכך או להודיע זאת לספק עם קבלת ההודעה הראשונה או בכל עת לאחר מכן כשהפסיק להיות מעוניין בכך, אולם אם יבקש שלא להמשיך לקבל הודעות שאינן דבר פרסומת - לא יהיה רשאי הוא להמשיך להשתמש בשירותי המערכת, שכן השימוש בה מצריך שליחת הודעות בדואר אלקטרוני.

זכויות במערכת של החברה, בתכני האתר ובמבחנים 

 1. כל הזכויות ובכללן כל זכויות היוצרים וכל זכות קניין רוחני אחרת במבחני ההכנה שהחברה מציעה לתרגל באמצעותם, הינן של החברה בלבד.
 2. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני האחר בעיצוב האתר והמערכת ובכל תוכנה, שיטה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בהם – הינן של החברה בלבד או של צדדים שלישיים שהחברה עושה בהם שימוש מורשה כדין. אין לעשות שימוש כלשהו, ובכלל זאת להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של החברה בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד – או במידה שהם של חברות אחרות כגון חברות ייעוץ שנסקרות באתר, הרי שהם קניינם של גורמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 3. אין השימוש באתר מקנה למשתמש זכות בעלות או כל זכות אחרת בקניין הרוחני של החברה, מלבד זכות שהוקנתה לו במפורש. התשלום עבור השימוש במערכת אינו מקנה למשתמש זכויות כלשהן במערכת או בקוד המקור של המערכת ו/או בנוסחי המבחנים בשום מצב, מלבד זכות שימוש אישית, בלתי ייחודית ומוגבלת בזמן, שבעבורה שילם הלקוח.
 4. אין להעתיק, להציג בפומבי, להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר בכלי / קוד / תוכנה / תמונה וכד' ממערכת החברה ללא הסכמה שלו בכתב או שלא כחלק משירותי המערכת שנרכשו מהחברה.
 5. אין להציג מידע מהאתר באתר אחר בתוך מסגרות (frames). אין להפעיל או לאפשר להפעיל יישומי מחשב לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אתר זה או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

הפרת זכויות החברה ופיצוי מוסכם

 1. כאמור, החברה הינה בעלת הזכויות בתכני האתר וחומרי ההכנה המוצעים על ידה באתר הינם בבעלות מלאה של החברה ונוצרו תוך השקעה רבה מצידה. כל שימוש מעבר לשימוש הפרטי והזמני המורשה במבחני ההכנה כאמור בתנאי שימוש אלו ובחנות המקוונת, ובכלל זאת כל יצירת עותק ו/או הצגה בפומבי של המבחנים או חלקם, לכל מטרה שהיא, הינו אסור, אלא אם ניתן לכך אישור מפורש בכתב ומראש מהחברה. מובהר ומוסכם בזאת כי בעבור כל הפרה ביחס לזכויות החברה במבחניה, ישלם המפר לחברה פיצוי מוסכם בסך של 25,000 ש"ח, מבלי שהחברה תידרש להוכיח נזק כלשהו שנגרם בעקבות ההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לתבוע מהמפר נזקים נוספים שנגרמו כתוצאה מפעולותיו הן ביחס לאתר והן ביחס למבחנים כאמור.

הגבלת אחריות - האתר והמערכת 

 1. המערכת של החברה מציעה מידע ומגוון של כלים לשימוש המשתמש והם ניתנים כפי שהם ("as is"). החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם ומתי להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה למשתמש כל זכות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהחברה תעשה כל מאמץ לפתח, לעדכן ולשדרג את המערכת בהתאם לקידמה ולצרכי הלקוחות, אך אין היא מתחייבת לכך.
 2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, לסגור את האתר או להפסיק את מתן שירותי המערכת וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, וכן לצרכי תחזוקה העולים מעת לעת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לביצוע שינויים כאמור או לתקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במקרה של ביטול  סופי של שירות ביוזמת החברה, הלקוח יהא זכאי אך ורק להחזר כספי ביחס למוצר ו/שירות שרכש ולא קיבל, ואם יהא מדובר בשירות מתמשך  - אז החזר רק ביחס לחלק היחסי אותו לא מימש. ההחזר ייעשה באופן ובדרך שבה התקבל התשלום או באופן ודרך אחרת, לפי שיקול דעת החברה.
 3. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן במערכת, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 4. השירותים הניתנים במסגרת האתר אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. החברה תשתדל לענות לפניות הלקוח בעניינים טכניים, שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם אין היא מתחייבת לעשות כן.
 5. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד רווחים או אובדן של מידע מכל סוג, שנגרם ללקוח או למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש באתר או אי-יכולת שימוש בו, או עקב שימוש במידע שבו, תהא עילת התביעה אשר תהא.
 6. המשתמש ישא באחריות וישפה את החברה ו/או עובדיה ו/או בעליה בגין כל הוצאה, הפסד, נזק, שכר טרחה משפטי או אחר, אשר ייגרמו בשל כל מעשה או מחדל של המשתמש שנעשו תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או בניגוד לכל דין קיים.
 7. הלקוח מסכים בזאת כי במידה והחברה תימצא אחראית כלפיו, לא יעלה סכום החיוב של החברה על הסכום המצטבר ששילם הלקוח בנוגע לשירות ולתקופה נשואי המחלוקת.
 8. החברה לא תהיה אחראית על חומר שיימחק ללקוח מהמערכת או על נזק אחר כתוצאה מפריצות זדוניות לאתר.

קישורים (לינקים) לאתרים חיצוניים 

 1. באתר זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים לנוחיות המשתמש בלבד.
 2. אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, אין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, ואין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
 3. בעת הכללת הקישורים כאמור באתר זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. אולם, יתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין ו/או אינו ראוי, הוא מתבקש להודיע על כך לחברה. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, החברה תשמח להתעדכן על כך.

מדיניות תשלום 

 1. הלקוח רשאי לעשות שימוש במערכת רק לאחר שהתשלום עבור השירות אושר על-ידי חברת PAYPAL, בהתאם לנוהל המפורט בתנאי שימוש אלו. ניתנה רשות שימוש במערכת קודם לכן, לא יהיה בכך בפני עצמו על מנת לאשר כי התשלום אושר כאמור.
 2. התשלום בו יחויב הלקוח הינו כקבוע במחירון המוצרים המוצג בעמוד החנות המקוונת, ובהתאם למוצר בו בחר הלקוח ושעל רכישתו הורה במערכת. החברה רשאי לעדכן את המחירון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. יחד עם זאת מחירי השירותים אשר שולמו מראש יהיו מובטחים עבור המוצר הנרכש.
 3. חשבוניות מס תשלחנה ללקוח בהתאם לחיובים שיבוצעו, באמצעות דואר ישראל ובהתאם לפרטי המען שמסר הלקוח או באמצעות דואר אלקטרוני לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח.
 4. ללקוחות מישראל, כל התשלומים הינם במטבע ישראלי (ש"ח).

הפסקה ו/או הקפאה של פעילות האתר במערכת וחוק הגנת הצרכן 

 1. לקוח שהינו צרכן, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, יוכל להודיע על ביטול העיסקה באמצעות פנייה לחברה לפי פרטי ההתקשרות עימה  המפורטים בדף "צור קשר", זאת עד 14 יום מיום הוראת התשלום על ידו. בביטול כאמור תוחזר התמורה ששולמה על ידי הלקוח בניכוי דמי ביטול של 5% מהתמורה או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם, כקבוע בחוק הגנת הצרכן. יחד עם זאת, לאחר כניסת הלקוח למערכת מבחני ההכנה בכל שלב שהוא, לא ניתן יהא לבטל העיסקה.

כללי 

 1. החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה במערכת ו/או באתר ו/או כל חלק מהם, לפי בחירתה, לכל צד שלישי, ללא צורך בקבלת הסכמה של מי ממשתמשי האתר ובהם לקוחותיו או במתן הודעה מוקדמת להם.
 2. אי קיום של תנאי מהותי מתנאי שימוש אלה ייחשב עילה להשבתה מיידית של חשבון הלקוח במערכת ללא כל התראה מוקדמת וללא החזר כספי. החברה תהיה רשאי להסיר את חשבון הלקוחות אם הם נמצאים כמי שמפירים הפרה יסודית את תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם, לרבות במקרים בהם קיים חשש סביר שיש במעשי הלקוח משום הפרת החוק, ביצוע עבירה או עוולה או ניצול לרעה של משאבי המערכת.
 3. הוראות תנאי שימוש אלה מתווספות לכל הוראות אחרות באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
 4. כל הזכויות בנוסח תנאי שימוש אלו שמורות לבוסתנאי, עורכי-דין.
 5. הודעה שתישלח על ידי הצדדים תיחשב כאילו הגיעה לצד הנמען ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שליחתה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה. לצורך קבלת הודעות מען הלקוח הינו המען שמסר בעת ההרשמה או לאחר מכן, ומען החברה הינו כמופיע בדף "צור קשר".
 6. הדין החל על השימוש באתר ובמערכת, על תנאי השימוש ועל כל הקשור באלה הוא הדין הישראלי בלבד.
 7. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בישראל בעיר-תל-אביב.