The Alpha Group

עדכונים

announcement-pic 30.04.2012

מבחני ה-PST קרבים!  תרגלו מבחן ראשון במחיר מוזל. לפרטים נוספים  >>

 

 

announcement-pic 27.11.2012

7 הצעות ממקינזי ו-BCG ללקוחות אלפא מתחילת השנה. ברכות!!

השותפים שלנו

תהליך הקבלה למשרות ייעוץ אסטרטגי

תהליך הסינון לקריירת ייעוץ ידוע כסלקטיבי ביותר ומצריך הכנה מדוקדקת. מתוך אלפים המגישים מועמדותם למשרדים בארץ, מתקבלים בסופו של תהליך רק עשרות בודדות.

רוב החברות פונות לקהל הסטודנטים באמצעות מפגשי זרקור באוניברסיטאות ובפרסום משרות פנויות באתרים שלהם. בעקבות המפגשים, מתקבלות מועמדויות רבות מצד סטודנטים, אלה נבדקות בקפידה.

תהליך הקבלה אצל רוב החברות נחלק לשניים או שלושה חלקים, תלוי בחברה ובדגשים שלה: סינון קורות החיים, מבחני "נייר ועפרון" וראיונות אישיים. חלק מהחברות ייוותרו על המבחנים וייגשו ישירות לראיון, אולם אנחנו רואים יותר ויותר שימוש בכלי זה כדי להעריך את היכולת האנליטית של המועמד עוד בטרם יזומן לראיונות.

consulting recruiting process

* המספרים הינם הערכות לגבי כל חברות היעוץ בארץ