רכישת מוצר קורות החיים ו/או המכתב הנלווה
  • עם רכישת מוצר קורות החיים ו/או המכתב הנלווה, ייצור איתך קשר אחד מיועצי אלפא על מנת להניע את התהליך.
  • תהליך העבודה יהיה מושתת על "דיאלוג" בינך לבין יועץ החברה בו מעיר היועץ הערות על קורות החיים ו/או המכתב הנלווה ואתה אמון להפנימן.
  • היועץ יתמוך בכתיבת המסמכים אך לא יתרגם או יכתוב אותם בעצמו.
  • בסוף ה"דיאלוג" לעיל, יעדכן אותך היועץ כי מבחינת החברה עומדים קורות החיים ו/או המכתב הנלווה בסטנדרט העבודה של החברה וכי מבחינת החברה הלקוח יכול להגישם.